Мониторинг на определен стринг в сайт с nagios


1. cd /usr/local/nagios/etc/objects

2. Търсим дефиницията на check_http. В 99% от случаите стои във файла commands.cfg. Дефиницията на check_http трябва да изглежда горе-долу така:

define command {
command_name check_http
command_line $USER1$/check_http -I $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

3. Добавяме нова дефиниция като тази по-долу. (-s) е разликата: и името на command_name

define command {
command_name check_http_content
command_line $USER1$/check_http -I $HOSTADDRESS$ -s $ARG1$
}

4. Дефинираме хоста, който ще е под мониторинг

define host {
use linux-server
host_name host_name_for_monitoring
alias host_name_for_monitoring
address XXX.XXX.XXX.XXX
}

5. Слагаме новият service, който дефинирахме check_http_content. В случая ще правим проверка дали в началната страница е наличен стринга orlio

define service {
use generic-service
host_name host_name_for_monitoring
service_description HTTP-content
check_command check_http_content!orlio
}
6. Проверяваме за грешки в конфига и рестартираме:

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
# /etc/init.d/nagios restart

* Други полезни опции са -e или --expect , може да зададем стрингове разделени със запетайка, има и други опции -r поддържа regular expression и --invert-regex
Това може да бъде полезно, да се следи дали дадена страница, сайт и т.н. не са дефейснати.

* host_name_for_monitoring се замества с hostname-а, на който искаме да правим мониторинг

* XXX.XXX.XXX.XXX - заместваме с IP адреса на hosta, който ще е под мониторинг.

Categories: Linux Tags:

enjoy the ride

Затворени врати и залез…
След това не можеш да излезеш.

Можеш да видиш по-голям образ-
открий какво е всичко това…

Разтваряш се като очертание върху
фона на небето,
Няма да искаш
да се върнеш у дома.

В една градина,
пълна с ангели
никога няма да си САМ.

Но пътя е дълъг…
камъните, по които ходиш ги няма…

С лунна светлина,
която да те води
почувствай радостта,
че си жив!

Денят, в който
спреш да бягаш
е денят на
пристигането ти.

И ноща, която трябваше
да заключиш
беше време
да вземеш решение…

Спри да гониш сенките
Просто се наслади
на преживяването…

Ако затвориш
вратата на дома си
не позволявай
на никого да влезе…

Това е една стая,
която е изпълнена с нищо…
Всичко това е под кожата ти…

Лице на фона на прозореца…
Не можеш да го видиш
избледнява до сиво…

И никога няма
да настигнеш
променливият вятър,
ако решиш да спреш…

Categories: Живот Tags:

Искам

Искам да се науча да те изслушвам, без да те съдя.
Искам да ме научиш да говоря за разочарованията ни без укори.
Искам да се научиш да ми вярваш, без да изискваш.
Искам да те науча да ми помагаш, без да решаваш вместо мен.
Искам да се науча да споря с теб, без да се карам.
Искам да ме научиш да се грижа за теб, без да те обезличавам.
Искам да се науча да те възприемам, без да проек­тирам проблемите си върху теб.
Искам да те науча да ме прегръщаш, без да ме заду­шаваш.
Искам да се науча да се доближавам до теб, без да те обсебвам.
Искам да ме научиш да подсилвам уменията ти.

Categories: Без категория Tags:

lighttpd разрешаване само на определни ip адреси да имат достъп до сайт

Първо трябва да активираме mod_access, като го разкоментираме във файла:

/etc/lighttpd/modules.conf

В конфига на vhosta описваме IP адресите, които искаме да имат достъп по следният начин:


$HTTP["remoteip"] !~ "192.168.0.10|192.168.0.25|192.168.0.30" {
url.access-deny = ( "" )
}

нагледно целият конфиг на vhosta трябва да изглежда по подобен начин:

$HTTP["host"] =~ "domain.com" {
server.document-root = "/home/domain/vhosts"
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/domain.com-error.log"
accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/domain.com-access.log"

$HTTP["remoteip"] !~ "192.168.0.10|192.168.0.25|192.168.0.30" {
url.access-deny = ( "" )
}

}

По този начин само описаните IP адреси ще имат достъп до domain.com.

Categories: Linux Tags:

lighttpd и rewrite rules при пуснати permalinks в wordpress

Ако са пуснати permalinks в wordpress, то най-вероятно имаме .htaccess със следното съдържание:


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

За да сработят под lighttpd е необходимо да редактираме файла:

/etc/lighttpd/modules.conf

като първо разрешим модулa:

mod_rewrite

разрешаването на модулите се прави като се разкоментират редовете и след това се рестартира lighttpd
след това в конфугурацията на vhost-a:
горните rewrite rules ще изглеждат по този начи:


$HTTP["host"] =~ "(^|\.)domain\.com$" {
url.rewrite = (
"^/(.*)\.(.+)$" => "$0",
"^/(.+)/?$" => "/index.php/$1"
)
}

Categories: Linux, Wordpress Tags:

OpenSuSe 12.2 install/remove се затваря автоматично

23 февруари, 2013 Няма коментари

При инсталиране на софтуер в OpenSuSe 12.2 след инсталацията пакетният менажер се затваря автоматично.
Лично мен това мен много ме дразни 🙂 За да избегнем това поведение се редактира файла:

/etc/sysconfig/yast2


su
vim /etc/sysconfig/yast2

като се променя реда:

PKGMGR_ACTION_AT_EXIT="close"

трите стойности които приема реда са:

close - автоматично затваря пакетния менажер
summary - след инсталацията на пакет прави обобщение, позволява инсталирането на допълнителни пакети
restart - след инсталация на пакет(и), рестартира пакетният менажер и може да се продължи с инсталирането на нови такива.

Може да промените стойността спрямо вашите предпочитания. Аз съм го променил по този начин:


PKGMGR_ACTION_AT_EXIT="restart"

Categories: Linux, OpenSuse Tags:

OpenSuSe 12.2 alt+f2 не работи или счупен krunner

13 февруари, 2013 Няма коментари

Вчера ми се случи много странен проблем. При натискане на alt+f2, krunner така и не искаше да се стартира. Все едно такава клавишна комбинация на съществуваше. След кратко ровене проблема се реши като преименувах текущият конфиг на krunner.


cd ~/.kde4/share/config
mv krunnerrc krunnerrc-bak
krunner &

Voilà 🙂

Categories: Linux, OpenSuse Tags:

OpenSuSe 12.2 слединсталационни задачки

6 февруари, 2013 Няма коментари

Тук ще опиша услугите, които спирам. Това са услуги на които така и не съм намерил приложение, но или ми пречат или са много ресурсоемки.

1. Спираме akonadi
akonadi се спира така:

vim ~/.config/akonadi/akonadiserverrc

намираме реда:

StartServer=true и го правим на StartServer=false

2. Спираме Nepomuk

Configure Desktop -> Desktop Search -> махат се всички check box-ове. -> Apply

3. Спираме KDE Wallet

Configure Desktop -> Account Details -> KDE Wallet -> маха се check box-a от Enable the KDE Wallet subsystem

4. Забраняваме delta rpms

su
vim /etc/zypp/zypp.conf
махат се коментарите от тези 2 реда:
download.use_deltarpm = false
download.use_deltarpm.always = false

Categories: Linux, OpenSuse Tags:

OpenSuSe 12.2 – VLC

6 януари, 2013 Няма коментари

След инсталация на VLC под openSuSe 12.2. VLC не иска да пуска видеата, и започва да плюе следната грешка:

No suitable decoding module found.
VLC does not support mp4v audio or video format. Unfortunately, you cannot fix it.

Решението е:
zypper install libavutil51-1.0-1.1.x86_64

Categories: Linux, OpenSuse Tags:

OpenSuse 12.1 и php 5.2.17

8 юли, 2012 2 коментара

Компилиране на php 5.2.17.

./configure \
–prefix=/usr/local/php5 \
–with-apxs2=/usr/sbin/apxs2 \
–with-libdir=lib64 \
–enable-bcmath \
–enable-calendar \
–with-curl \
–enable-exif \
–enable-ftp \
–with-gd \
–with-jpeg-dir=/usr/local \
–with-png-dir=/usr \
–with-xpm-dir=/usr/X11R6 \
–with-gettext \
–with-iconv \
–enable-mbstring \
–enable-mbregex \
–with-mcrypt \
–with-mhash \
–enable-magic-quotes \
–with-mysqli \
–with-mysql \
–with-openssl \
–enable-discard-path \
–with-pear \
–enable-safe-mode \
–enable-sockets \
–with-ttf \
–with-freetype-dir=/usr \
–enable-gd-native-ttf \
–enable-wddx \
–with-xmlrpc \
–with-zlib \
–with-imap \
–with-kerberos \
–with-imap-ssl \
–enable-soap

за да не ни плюе с грешки:

zypper in libxml2-devel libcurl-devel libjpeg-devel libpng-devel libXpm-devel freetype-devel libc-client-devel install mhash mhash-devel libmcrypt-devel libtool-ltdl-devel

zypper in xorg-x11-libXpm-devel

много е вероятно ако в configure -то е зададено да се ползва support на imap да се появят следните грешки:

utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log

Решение:

zypper in libc-client2007e_suse
zypper in imap-devel

configure: error: Kerberos libraries not found

Решение:


zypper in krb5
zypper in krb5-client
zypper in krb5-devel

и най-любимата ми:

checking whether build with IMAP works… no
configure: error: build test failed. Please check the config.log for details.

в config.log има записано нещо подобно на:

/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_end’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_authenticate’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_setcred’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_set_item’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_acct_mgmt’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_start’
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 47384 „configure“
#include „confdefs.h“

void mm_log(void){}
void mm_dlog(void){}

Решение:

zypper in pam-devel

Categories: Linux, OpenSuse Tags: