lighttpd разрешаване само на определни ip адреси да имат достъп до сайт

Първо трябва да активираме mod_access, като го разкоментираме във файла: /etc/lighttpd/modules.conf В конфига на vhosta описваме IP адресите, които искаме […]