Архив

Архив за ‘Мрежи’ категория

Мрежови маски и префикси

18 февруари, 2009 Няма коментари

Префикс                   Маска                                             Хостове

/8                            255.0.0.0                                         16777214

/9                            255.128.0.0                                       8388606

/10                         255.192.0.0                                        4194302

/11                         255.224.0.0                                       2097150

/12                        255.240.0.0                                       1048574

/13                        255.248.0.0                                          542286

/14                         255.252.0.0                                          262142

/15                         255.254.0.0                                          131070

/16                         255.255.0.0                                             65534

/17                       255.255.128.0                                          32766

/18                       255.255.192.0                                           16382

/19                       255.255.224.0                                             8190

/20                      255.255.240.0                                            4094

/21                       255.255.248.0                                            2046

/22                       255.255.252.0                                            1022

/23                       255.255.254.0                                              510

/24                       255.255.255.0                                              254

/25                       255.255.255.128                                         126

/26                       255.255.255.192                                           62

/27                      255.255.255.224                                           30

/28                      255.255.255.240                                           14

/29                      255.255.255.248                                             6

/30                     255.255.255.254.0                                         2

Categories: Мрежи Tags: